Vaktherapie

De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, dans-, drama- en muziektherapie. De nadruk ligt meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Bij Siena maken wij gebruik van de genoemde therapievormen.

Bij onze individuele kunstzinnige vaktherapie voor (jong)volwassenen en kinderen wordt medische en psychologische kennis gecombineerd met een kunstzinnige activiteit. Dat kan een beeldende activiteit zijn, bijvoorbeeld schilderen, tekenen of boetseren, maar ook muziek, spraak of dans. Aan het begin van de therapie stellen de therapeut en de deelnemer samen een behandeldoel op. Na een of meerdere diagnostische sessies, maakt de vaktherapeut een therapieplan en selecteert de kunstzinnige oefeningen die het beste aansluiten bij de betreffende deelnemer.

Vaktherapie is voor mensen van alle leeftijden met uiteenlopende klachten, die op zoek zijn naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen. Siena behandelt klachten rond depressiviteit, burn-out, psychosomatiek, kanker, hart- en vaatziekten, eetstoornissen, autisme, gedragsstoornissen, ADHD en andere aandoeningen en/of klachten. Voor een goede werking van de therapie is geen kunstzinnige ervaring nodig.

De kunstzinnige vaktherapiesessies van Siena zijn veelal kortdurende trajecten, waarin gewerkt wordt aan een behandelplan met een therapiedoel.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een behandelmethode, die gebruikmaakt van creatieve werkvormen. Het is een ervaringsgerichte behandeling, waarbij de nadruk meer ligt op ‘doen’ en ‘ervaren’ dan op praten.

Ieder mens is creatief en kan dit vermogen inzetten voor meer balans en vitaliteit. Antroposofisch geïnspireerde vaktherapie is een ervaringsgerichte methode, die het creatieve vermogen van een mens bewust inzet ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling. De antroposofische inspiratie betekent dat uitgegaan wordt van de filosofie dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Beeldende therapie wordt o.a. toegepast bij:

 • Moeite met het uiten van en omgaan met gevoelens.
 • Verlies- en rouwverwerking.
 • Over-rationalisering.
 • Jeugdtrauma.
 • Overspannenheid/burn-out/stress.
 • Moeite met het aangeven van grenzen.
 • Inzicht willen krijgen in de eigen (levens)situatie.
 • Stilstaan bij eigen behoeften en verlangens.
 • Echtscheiding.
 • Mishandeling, geweld, seksueel misbruik (als slachtoffer of als getuige).
 • Een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname.


Lees hier meer over onze beeldende therapie

Danstherapie

Danstherapie is een ervaringsgerichte therapievorm gericht op de behandeling van psychologische, mentale en lichamelijke klachten. De danstherapeut werkt met dynamische bewegingsvormen, zoals dans, beweging en spel. Deelnemers verkennen persoonlijke bewegingsmogelijkheden en onderzoeken nieuwe. Deze vorm van therapie wordt individueel en in een groep aangeboden.

Door de inzet van (ritmische) bewegingsactiviteiten draagt danstherapie bij tot een goede regulatie van vitale impulsen, zoals adem en hartslag en tot verbeteringen in de regulatie van de motoriek. Dansante activiteiten leiden tot expressie van innerlijke belevingen en ondersteunen de afbouw van emotionele spanningen. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband doen een appèl op non-verbale communicatie en sociaal-emotionele interactie.

Danstherapie wordt o.a. toegepast bij:

 • Omgaan met stemming en emotie.
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen.
 • Negatief zelfbeeld en gedrag.
 • Psychische problematiek.
 • Omgaan met chronische klachten.
 • Omgaan met een beperking of handicap.


Lees hier meer over onze danstherapie

Dramatherapie

In dramatherapie wordt gewerkt met fantasieën en situaties uit het echte leven, met gebruik van bewegingsspel, rollenspel en improvisatiespel en zelfbedachte scènes. Je kunt oefenen met ander gedrag door bijvoorbeeld van rol te wisselen of een ander einde te bedenken van een gespeelde scène. Door te spelen biedt dramatherapie je de ruimte om al doende te leren, te groeien en met problemen om te gaan.

Het doel van dramatherapie is gevoelens leren kennen en passend te uiten. Ook het veranderen van negatieve gedachten of leren hoe je op verschillende manieren met je gedrag kunt omgaan, zijn doelen waaraan gewerkt kan worden. De therapie biedt ruimte om te oefenen met gedrag en leert je hoe je jezelf en de ander beter kunt begrijpen. Hierdoor kan eventueel een gewenste gedragsverandering plaatsvinden. Samen met jou wordt vastgesteld wat je wilt leren.

Dramatherapie helpt ook bij het opheffen, verminderen of accepteren van psychische en psychosociale problematiek. Ook biedt het veel mogelijkheden om bewust te worden van en te oefenen met uw krachtige eigenschappen. Uw eigen kracht en kwaliteiten zijn immers de beste hulpmiddelen om uw problematiek aan te pakken. Essentieel binnen dramatherapie is het verband leggen tussen ervaringen in het spel en de ervaringen in het dagelijks leven. Daarom is er naast de dramatherapeutische oefeningen ook gelegenheid om te spreken over vroeger en nu.

Dramatherapie wordt o.a. toegepast bij:

 • Weinig zelfvertrouwen.
 • Moeite in het aangeven van grenzen of het aanvoelen van grenzen.
 • Moeite in het weerbaar opstellen.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
 • Verdriet (rouwverwerking).
 • Traumaverwerking
 • Omgang met boosheid.
 • Impulsiviteit.
 • Overmatige angsten en fobieën.
 • Faalangst.
 • Moeite met het uiten of reguleren van emoties.
 • Moeite met het herkennen van emoties (bij zichzelf en/of anderen).
 • Problemen in de omgang met anderen.
 • Moeite met veranderingen.


Lees hier meer over onze dramatherapie

Muziektherapie

“Muziek spreekt waar woorden tekortschieten.”  

Muziektherapie heeft betrekking op actief muziek maken en samen naar muziek luisteren. Bijna iedereen heeft wel affiniteit met muziek. De een luistert naar muziek om te ontspannen, de ander om zichzelf te activeren. In muziek komen alle gevoelens voor en daar kunnen wij wat mee.  

De kracht van muziektherapie zit ‘m in het feit dat muziek direct bij ons binnenkomt en het de mogelijkheid biedt om je persoonlijke verhaal te laten horen op je eigen manier. Niet alleen stilstaan bij wat je is overkomen of waar je moeite mee hebt, maar ook gaan zien en laten horen waar je goed in bent en wat je nog zou willen en kunnen worden.

Muziektherapie wordt o.a. toegepast bij:

 • AD(H)D.
 • Autisme.
 • Stressklachten en burn-out.
 • Depressie/stemmingsklachten.
 • Laag zelfbeeld.
 • Identiteitsproblematiek.
 • Rouwverwerking.


Lees hier meer over onze muziektherapie

Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie

Deze therapievorm wordt ook wel ‘werken met de wijsheid van het lichaam’ genoemd. Met deze bijzonder effectieve methode, voornamelijk bij trauma/PTSS en (chronische) pijn, richt je bewust de aandacht op signalen die het lichaam geeft.

Met deze lichaamsgerichte beeldende therapie word je je bewust van wat je voelt in je lijf. Door van dat gevoel een beeld te maken, zie je niet alleen letterlijk voor je wat je bezighoudt. Je herinneringen, die opgeslagen zijn in het non-verbale onbewuste deel van de hersenen, kunnen in je bewustzijn komen. Hierdoor kun je het herinneren en opnieuw, met een andere meer positieve lading, opslaan. Met als resultaat dat je minder last hebt van het ongemak dat je ervaart.