Muziektherapie

De persoon en zijn belevingswereld zijn bepalend voor de wijze waarop muziektherapie wordt toegepast. Binnen deze therapievorm ligt de focus op de kracht, mogelijkheden en de muzikale belevingswereld van de persoon in kwestie. Door eerst aan te sluiten bij zowel de persoonlijke als muzikale belevingswereld, kan er een vertrouwensband en veiligheid ontstaan. Vervolgens kan via de muziek, aan verschillende behandeldoelen worden gewerkt.

Zo kun je muziek inzetten om te werken aan je concentratie of bijvoorbeeld om te werken aan je zelfbeeld. Muziek kan je helpen om inzicht krijgen in jezelf; het kan je helpen om je emoties te leren (h)erkennen

Improviseren

Tijdens muziektherapie werken we met structurele oefeningen, maar ook muzikale improvisatie maakt deel uit van deze therapie. Wij noemen het ook wel eens een muzikaal gesprek, waarbij het gaat om expressie die jou kan helpen om emoties en gedachtes te uiten. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen om te improviseren, je hoeft zelfs niet muzikaal te zijn. Het gaat namelijk niet om het resultaat maar om de beleving van muziek.

Muziek als emotie

Het kan lastig zijn om woorden te geven aan bepaalde emoties. Muziek is een middel dat zich bij uitstek leent voor emoties. Muziek en emoties zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Binnen de muziektherapie kan bijvoorbeeld de emotie “boos” worden onderzocht. Wanneer was je voor het laatst boos? Hoe zou die boosheid ‘muzikaal’ klinken? Welke instrumenten heb je daarbij nodig? En naderhand: had je verwacht dat jouw boosheid zo zou klinken? Waarom wel/niet? Het gaat om de muziek. Het gesprek heeft als functie om de koppeling naar het dagelijks leven duidelijk te maken. Muziek kan je helpen bij het uiten van gevoelens en je gemoedstoestand positief te veranderen.

Muziek en interactie

De therapeut ondersteunt en zal je uitdagen om contact te maken. Interactie is onvermijdelijk. Misschien vind je het in het dagelijks leven moeilijk om initiatief te nemen. Tijdens de muziektherapie sessies kun je dit in een fijne en veilige omgeving oefenen met gebruik van muziekinstrumenten.

Vraag- en antwoordspelletjes, volgen en leidingnemen, die processen kunnen volledig instrumentaal uitgevoerd worden. Na een muzikale oefening wordt gesproken over de ervaring en de eventuele link naar het dagelijks leven. De nadruk ligt echter op muziek maken en het ervaren van de muziek. Een verademing; even niet over de problemen praten maar in de ervaring. Lekker even muziek maken!


De muziektherapie helpt om meer inzicht te krijgen in jezelf en om meer controle te krijgen over je gevoelens. Hierdoor kun je bewuster keuzes maken. Het helpt volwassenen om oude gedragspatronen los te laten en gemakkelijker om te gaan met lastige situaties.

Doelen muziektherapie

  • Verminderen van onrust/stress.
  • Verbeteren van het zelfbeeld.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Verbeteren van de stemming.
  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden.
  • Ontwikkeling van vaardigheden rondom plannen en structureren.
  • Emotieregulatie.
  • Omgaan met grenzen, grenzen aangeven.
  • Rouwverwerking.


Wanneer is muziektherapie passend?

De belangrijkste voorwaarde voor muziektherapie is dat je enige affiniteit met muziek hebt. Dit hoeft niet te betekenen dat je een instrument kan bespelen of moet kunnen zingen, als je maar plezier beleeft aan muziek in welke vorm dan ook, is dat voldoende. Vervolgens gaat de muziektherapeut samen met jou ontdekken welke vorm van muziektherapie bij jou past: muziek luisteren, een instrument leren bespelen, improviseren, zingen, liedjes schrijven, of een combinatie van deze dingen.

Wilt u weten of muziektherapie geschikt is voor u? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.