Dagbesteding

Met onze aanpak focussen wij ons op het verkrijgen van inzicht in de deelnemer en het stimuleren van zijn of haar ontwikkeling. De nadruk ligt daarbij op doen en ervaren. Niet op praten.

De kunstzinnige dagbesteding bij Siena kan uit verschillende varianten bestaan; een of meerdere dagdelen, eventueel gecombineerd met individuele begeleiding. Voor mensen met ernstige cognitieve achteruitgang, zien we het beste resultaat als er naast de groep ook individuele aandacht is. Deze afwisseling zorgt voor rust.

Hoewel wij in eerste instantie gefocust waren op mensen met NAH, is onze kunstzinnige dagbesteding ook uitstekend geschikt voor andere aandoeningen, zoals:

 • Autisme
 • Somatische aandoeningen
 • Longcovid
 • Chronische ziekten
 • Palliatieve zorg

Individuele begeleiding

Aanvullend op de dagbesteding kunnen leden gebruik maken van individuele begeleiding. Dat is geen therapie, maar een creatieve tijdsbesteding, die – gecombineerd met de dagbesteding – het welzijn van het individu optimaal verbetert. De individuele begeleiding kan heel divers zijn, zoals muziek componeren, een eigen boek schrijven, een wandeling in de buurt, etc.

Kenmerken van Siena-dagbesteding

 • Een veilige omgeving, waarin wederzijds respect en liefdevol contact centraal staan. 
 • Een plek waar niets moet, geen druk is en waar je jezelf kunt zijn.
 • Plezier beleven in wat je doet en ervaren dat alles en iedereen er mag zijn.
 • Leren ontspannen en in contact blijven met jezelf.
 • Leren om vragen aan jezelf te stellen in plaats van antwoorden te zoeken.
 • Loslaten dat alles perfect moet zijn.
 • De ontstane beelden delen binnen de groep en op die manier je eigenheid aan de buitenwereld te laten zien.
 • Nieuwe inzichten krijgen om mee te nemen in je dagelijkse leven.

Volwassenen

Bij dagbesteding voor volwassenen verschillen de dagdelen onderling. Er zijn dagdelen die prikkelarm zijn, maar omdat er ook leden zijn die behoefte hebben aan gezellige interactie, zijn er ook dagdelen die meer reuring hebben. Daarnaast kunnen de leden kiezen uit vaste workshops of vrij werken. En dan is er natuurlijk nog de mogelijkheid om te kiezen uit beeldende kunst, dans, muziek en drama. Onze leden bepalen zelf waar ze aan mee willen doen en hebben zelfs invloed op de invulling van het programma. Samen maken we er iets moois van.

Kunstgroep voor jongeren

Siena biedt kunstzinnige begeleiding aan voor jongeren van 18 jaar tot ongeveer 26 jaar met o.a. NAH, autisme, long covid, chronische vermoeidheid of persoonlijkheidsproblematiek. Ons doel is om jongeren een prettige, veilige en vertrouwde omgeving te bieden, waar niets móet, maar waarin ze op kunstzinnige wijze aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. In hun eigen tempo.

Met onze aanpak focussen wij ons op de ontwikkeling van de individuele jongere. De nadruk ligt daarbij niet op praten, maar op dóen en ervaren. Wij maken gebruik van beeldende kunst, muziek, dans en drama. De jongeren bepalen zélf de combinatie daarvan. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@centrumsiena.nl of bel 06 – 06-51384730.

Breed aanbod voor jongeren

Recentelijk zijn wij een samenwerking aangegaan met Middin en Gemiva, gericht op ondersteuning van jongeren in Den Haag. De samenwerking omvat een gecoördineerde aanpak voor kennisuitwisseling en communicatie, waardoor jongeren sneller en doelgerichter de juiste ondersteuning kunnen vinden.

De samenwerking is vooral gefocust op jongeren vanaf 17 jaar met autisme, een lichamelijke of licht verstandelijke beperking, long covid, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronische vermoeidheid of andere aandoeningen. Het initiatief richt zich op jongeren die zich willen ontwikkelen richting onderwijs, werk of andere levensdoelen.

Lees hier meer over onze kunstgroep voor jongeren.

Meer info voor jongeren bij Middin.

Meer info voor jongeren bij Gemiva.