Kindertherapie

Wanneer een kind uit balans is, geeft het signalen, zoals buikpijn, hoofdpijn, nachtmerries, etc. In het therapeutische traject komen deze signalen via vorm, kleur en beweging in beeld. Deze ‘tekens’ vormen, samen met de hulpvraag en het intakegesprek, het uitgangspunt voor het behandeltraject.

Met gebruik van kunst, muziek en/of drama gaan onze professionals spelenderwijs aan de slag. Via de weg van de verbeelding gaat het kind actief aan het werk om steeds meer in balans te komen. De meeste kinderen zien de therapie als een gezellig creatief uurtje, waarin ze alle aandacht krijgen.

Kunstzinnige vaktherapie is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en wordt meestal individueel aangeboden. In overleg met de verzorgers wordt het behandeltraject vastgesteld.

Beeldende therapie

“Niet praten, maar doen.”

Bij kunstzinnige vaktherapie is een gesprek niet altijd noodzakelijk. Kinderen die moeilijk kunnen communiceren kunnen zich op deze kunstzinnige wijze toch uiten. Daarbij vinden kinderen het over het algemeen leuk om creatief bezig te zijn.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm. Het is geschikt voor kinderen/ jongeren, omdat zij niet altijd de woorden hebben om uit te leggen wat er aan de hand is of niet het vermogen hebben om het onder woorden te kunnen brengen. Er wordt schilderend, tekenend en boetserend gewerkt. Wanneer een kind tekent, schildert of boetseert, drukt het beelden uit die in hem leven. Het maakt zichtbaar waar hij stagneert of waar zijn eenzijdigheid ligt. Door de manier waarop het kind werkt, laat het zien wie hij is, wat voor temperament hij heeft en ook hoe hij in zijn vel steekt.

Beeldende therapie voor kinderen wordt o.a. toegepast bij:

 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Angstig of regelmatig ervaren van spanning
 • Sombere, verdrietige of boze gevoelens
 • Onopvallend in de klas
 • Negatief zelfbeeld
 • Scheiding van de ouders
 • Gepest worden of zijn
 • Verlies van een dierbare
 • Ziekte van een dierbare


Lees hier meer over onze beeldende therapie

Danstherapie

Danstherapie is een ervaringsgerichte therapievorm gericht op de behandeling van psychologische, mentale en lichamelijke klachten. De danstherapeut werkt met dynamische bewegingsvormen, zoals dans, beweging en spel. Deelnemers verkennen persoonlijke bewegingsmogelijkheden en onderzoeken nieuwe. Deze vorm van therapie wordt individueel en in een groep aangeboden.

Door de inzet van (ritmische) bewegingsactiviteiten draagt danstherapie bij tot een goede regulatie van vitale impulsen, zoals adem en hartslag en tot verbeteringen in de regulatie van de motoriek. Dansante activiteiten leiden tot expressie van innerlijke belevingen en ondersteunen de afbouw van emotionele spanningen. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband doen een appèl op non-verbale communicatie en sociaal-emotionele interactie.

Danstherapie wordt o.a. toegepast bij:

 • Omgaan met stemming en emotie.
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen.
 • Negatief zelfbeeld en gedrag.
 • Psychische problematiek.
 • Omgaan met chronische klachten.
 • Omgaan met een beperking of handicap.


Lees hier meer over onze danstherapie

Dramatherapie

Dramatherapie voor kinderen is een ervaringsgerichte therapie. Het speelse karakter is zeer goed geschikt voor kinderen en jongeren. Kinderen uiten zich van nature gemakkelijker binnen een spel. Ze kunnen vaak beter spelen over de moeilijke kanten van hun leven dan erover praten. Binnen het (toneel) spelen in de dramatherapie kan je op een veilige manier gedragingen, emoties en ervaringen uiten. ‘Het doen alsof’ zorgt voor distantie en een veilige, ongedwongen sfeer met veel humor, zelfspot en plezier in contact met anderen. Je kan experimenteren met gevoelens en gedrag zonder dat dit directe consequenties heeft voor het dagelijks leven. Het kind doet zo ervaringen op die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dramatherapie voor kinderen wordt o.a. toegepast bij:

 • AD(H)D.
 • Autisme
 • Concentratieproblemen en leerproblematiek.
 • Hyperactiviteit.
 • Faalangst
 • Onzekerheid/laag zelfbeeld.


Lees hier meer over onze dramatherapie

Muziektherapie

“Muziek spreekt waar woorden tekortschieten.”  

Kinderen houden over het algemeen van muziek. Muziek kan daarom een veilige en vertrouwde ingang zijn om spelenderwijs aan de slag te gaan met de problematiek/hulpvraag. In de muziektherapie wordt een scala aan bijzondere instrumenten gebruikt, elk met zijn karakteristieke klank en mogelijkheden.

Bij muziektherapie worden kinderen uitgenodigd om zelf een instrument te proberen en daarbij een eigen ritme of melodie te spelen. In het samenspel ontstaat er een muzikaal gesprek. Er wordt gewerkt met heel kleine, schijnbaar eenvoudige oefeningen, waar kinderen steeds dezelfde dingen tegenkomen die ze juist lastig of leuk vinden. Dit kan geoefend worden. In de stroom van de muziek kunnen kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zoals muzikale vaardigheden, motorische vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden, zoals de beurt nemen. Het enthousiasme en zelfvertrouwen van kinderen groeit, hun spanning vermindert. Kortom, kinderen steken beter in hun vel.

De kracht van muziektherapie zit ‘m in het feit dat muziek direct bij ons binnenkomt en het de mogelijkheid geeft om je persoonlijke verhaal te laten horen op je eigen manier. Niet alleen stilstaan bij wat je is overkomen of waar je moeite mee hebt, maar ook gaan zien en laten horen waar je goed in bent en wat je nog zou willen en kunnen worden.

Muziektherapie voor kinderen wordt o.a. toegepast bij:

 • AD(H)D.
 • Autisme.
 • Concentratieproblemen en leerproblematiek.
 • Hyperactiviteit.
 • Faalangst.
 • Onzekerheid/laag zelfbeeld.
 • Gedragsproblemen.


Lees hier meer over onze muziektherapie

KICK

Dit is een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining, geschikt voor kinderen en jeugdigen vanaf tien jaar met psychosociale problemen in het basis- en voortgezet onderwijs. De training is tevens geschikt voor kinderen/jongeren met ontwikkelingsstoornissen in het speciaal onderwijs, andere vormen van geïndiceerde jeugdzorg, voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en ouderen. De problematiek kan zeer uiteenlopend zijn, zoals autisme, aandacht te kort, hyperactiviteit, oppositioneel gedrag, angst en depressie. Problematiek waarbij het zelfregulerend vermogen tekortschiet.

KICK is opgebouwd uit twaalf bijeenkomsten van 1,5 uur wekelijks. De eerste bijeenkomsten hebben een kunstzinnig-pedagogisch karakter gericht op veiligheid en het versterken van het zelfvertrouwen. Het middengedeelte heeft een kunstzinnig-therapeutisch accent. De eigen levenservaringen worden met de kunstzinnige opdrachten verbonden. De laatste bijeenkomsten zijn kunstzinnig-sociaal gericht op afstemming, ontmoeting en samenwerking.

De middelen zijn: bewegingsoefeningen, vormtekeningen, verhalen, kunstzinnige opdrachten en de nabespreking. Door de beelden uit de verhalen wordt de beleving aangesproken en bij de kunstzinnige opdrachten met denken en doen verbonden: empathie als basis voor de sociale ontwikkeling. Tekenen, boetseren en steenbewerking zijn technieken om de beleving tot expressie te brengen.

Het doel van KICK is om de sociale competenties te versterken en sociaal incompetent gedrag, zoals pesten, vechten en teruggetrokken gedrag te reduceren of te voorkomen.

Wilt u meer weten? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.