Danstherapie voor kinderen

Dans geeft een gevoel van vrijheid en ruimte omdat je al bewegend je hele wezen kan uitdrukken. Beweging is voor veel kinderen dan ook een directere taal dan spreken. Kinderen ervaren plezier, energie en verkennen hun fysieke mogelijkheden. Tijdens de danstherapie leren kinderen hun emoties en spanningen los te laten, resulterend in een helende werking.

In dans wordt elk kind zichtbaar op zijn eigen wijze. Door beweging/expressie leidend te laten zijn, wordt het denken verstild en treedt het gevoel vanuit het lichaam in werking. Dat geeft ruimte en helpt het lichaam om, wat er van binnen leeft aan creativiteit, gevoelens en energie, op eigen wijze tot uitdrukking te brengen.

Danstherapie geeft kinderen veel inzichten in zijn/haar eigen en andermans kwaliteiten en eigenaardigheden. Aspecten rond groepsdynamica worden verkend, waarin kinderen bewust worden van hun patronen en zich ook kunnen oefenen om binnen een veilige setting patronen te doorbreken. Al dansend in communicatie treden met jezelf en de ander, wordt daarbij een speels en creatief spel.

Dans- en bewegingstherapie voor kinderen en jongeren wordt o.a. toegepast bij:

 

  • Emotionele- en gedragskwesties.
  • Een stoornis binnen het autistisch spectrum.
  • Ontwikkelingsachterstand.
  • Verstandelijke beperking.
  • Lichamelijke beperking.
  • Ervaring van verlies.
  • Concentratieproblemen.

 

Wilt u weten of danstherapie geschikt is voor uw kind? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.