Ons team

Wij werken alleen met gecertificeerde medewerkers, die veelal antroposofisch zijn geschoold. Deze kunstzinnige specialisten worden periodiek ondersteund door kunstenaars, dansers en muzikanten, om de wereld buiten de leefomgeving van de leden te vergroten.

Renate Volkert

Oprichter & vaktherapeut beeldend

Sinds 2001 ben ik met veel plezier werkzaam geweest als vaktherapeut bij een grote zorgorganisatie. Mijn specialisatie is het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In de afgelopen jaren heb ik zelf een methodiek ontwikkeld, die het mogelijk maakt dat deze mensen weer grip op hun leven krijgen. In 2019 ontstond bij mij de wens om een eigen centrum op te richten, waarbij ieder mens zijn creatieve vermogen kan inzetten voor meer balans en vitaliteit. Een plek waar gelijkheid heerst, waar je mag leren en fouten mag maken. Maar ook een plek met warmte, vrijheid, gezelligheid en betrokkenheid. En zo is Siena ontstaan.

Als directeur van Siena ben ik verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van onze dagbesteding en vaktherapie, waarin ontwikkeling en samenwerking centraal staan. Daarnaast word ik regelmatig gevraagd om coaching en workshops te geven aan zorgpersoneel, over de werking van kunst in de zorg. Aanvullend geef ik individuele coaching-sessies of (lichaamsgerichte) vaktherapie aan (jong)volwassenen en kinderen.

Mijn wens is dat we met het team van Siena liefde en licht kunnen verspreiden, door middel van kunst, zodat er in de maatschappij meer begrip en verdraagzaamheid komt voor elkaar. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal.

Ivo Boer

Kunstzinnig therapeut – Beeldend

Ik heb mijn studie Vaktherapie beeldend gevolgd aan de hogeschool Leiden. Tijdens mijn studie heb ik werkervaring opgedaan bij verschillende organisaties in de gezondheidszorg, waaronder het begeleiden van statushouders, ondersteuning bieden op de afdeling oncologie in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en workshops aanbieden binnen de ouderenzorg en bij de doelgroep NAH.

Ook heb ik stage gelopen als beeldend vaktherapeut bij woon- en zorgcentrum Domus Nostra, hier begeleidde ik verschillende groepsprocessen en Individuele trajecten met de bewoners. Daarbij heb ik kunnen werken met verschillende doelstellingen zoals: het ontwikkelen van zelfvertrouwen, emotieregulatie, terughouding, daadkracht en motivatie en leerde ik de Siena methode kennen”.

Als kind in de kleuterklas kan ik mij herinneren dat het mij was gelukt om goud te tekenen met Stockmarkrijt. Door kleuren te mengen en te krassen op het papier ontwikkelde ik mijn passie voor creatie. De verwonderende kracht van beeldend werken biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in wie je bent, wat je wilt en waar je kwaliteiten liggen.

Mijn missie bij Siena is daarom om iedereen, die dat nodig heeft, een vertrouwde omgeving te bieden van waaruit ze kunnen groeien en zich kunnen ontplooien tot wie zij werkelijk zijn. Het creëren van een veilige haven waar aandacht is voor geborgenheid, intrinsieke motivatie en zelfontwikkeling.”

Nicole van de Wijngaard

Vaktherapeut beeldend

In 2009 heb ik de opleiding kunstzinnige therapie afgerond aan de Hogeschool Leiden. De kennis en kunde uit de opleiding heb ik daarna ingezet als activiteitenbegeleider en kunstzinnig therapeut in een verpleeghuis voor mensen met het syndroom van Korsakov. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het aanbieden van verschillende kunstzinnige technieken en hoe deze aan te laten sluiten bij de vraag en behoefte van de deelnemers.

Om mijn horizon te verbreden ben ik na ruim 8 jaar bij een activiteitencentrum gaan werken voor mensen met NAH, waar deelnemers op hun eigen wijze en niveau in aanraking konden komen met beeldende kunst en zij een zinvolle dagbesteding konden ervaren met gelijkgestemden.

Het is voor mij belangrijk dat de leden van Siena zich gezien voelen en zij ons centrum als een veilige en inspirerende plek ervaren. Door de leden met een open blik te ontvangen en te luisteren naar hun wensen en mogelijkheden wil ik ze begeleiden in het behalen van hun doelen.

Siena is bijzonder omdat het een plek is waar je verbindingen kan maken door
middel van kunst, waarbij het mijn taak is om die verbinding te realiseren. Mijn doel bij Siena is om al onze leden de kans te geven zich te verbinden met elkaar en met de kunsten.

Fabrizio Baldessari

Trajectregisseur & Accountmanager

Ruim 15 jaar heb ik als fysiotherapeut gewerkt in de revalidatie- en verpleeghuiszorg, waar ik behandelingen gaf aan mensen met NAH en mensen met verschillende trauma’s. In deze periode heb ik mij gespecialiseerd tot ParkinsonNet fysiotherapeut, om mijn behandelingen beter aan te laten sluiten op de behoefte van deze doelgroep.

Sinds 2021 ben ik werkzaam bij Siena als trajectregisseur & accountmanager en ben ik het aanspreekpunt bij vragen over de WMO en WLZ. Ook bied ik hulp bij de aanmeldprocedures voor zowel onze nieuwe leden als hulpverleners.

Mentale ondersteuning is net zo belangrijk als fysieke ondersteuning. Want als je het totale mensbeeld aanspreekt komen mensen vanzelf weer tot bloei. Ik denk ook graag ‘out of the box’ en heb oog voor details welke belangrijk zijn in het leven. Zo bieden wij onze leden heerlijke biologische koffie (duurzaamheid vinden wij belangrijk) en ben ik continu op zoek naar ‘betere’ bonen voor onze leden. Het is slechts een detail, maar het mag onze leden aan niets ontbreken.

De kleinschaligheid en de eigenheid van Siena spreken mij aan. Dat je écht de tijd kan nemen om iemand te leren kennen, net zolang totdat je weet wie je voor je hebt. Ook het werken in een compact team waar ruimte is voor humor en gezelligheid vind ik fijn.

Anna Karakozova

Vaktherapeut drama en schematherapeut (i.o.)

De enige manier om passievol in het midden van het leven te staan, is je eigen angsten te onderkennen en te trotseren. Dit is de overtuiging waarmee ik mijn studie Vaktherapie aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden begon. Drama als discipline vraagt om lef, durf om jezelf tegen te komen in het meest onvoorspelbare situaties en de controle op een gepaste wijze los te laten.

Het is mijn taak als dramatherapeut om de nodige veiligheid te creëren, de
creativiteit en het spelplezier van de leden te waarborgen en sessies laagdrempelig te houden. Tijdens de sessies ontstaan bijzondere processen waarin deelnemers tot belangrijke persoonlijke inzichten komen, hun eigen mogelijkheden en belemmeringen ontdekken en leren hiermee om te gaan.

Werkmethoden en dramaoefeningen sluiten optimaal bij de persoonlijke behoeften en ontwikkelingsdoelen van de groepsleden. Bij ouderen en jongeren ligt de focus op individueel contact, verbinding met de groep, humor en spelplezier.

Muriël Spitters

Vaktherapeut beeldend

Na mijn studie vaktherapie beeldend in Leiden heb ik een aantal jaren bij Domus Nostra in Den Haag gewerkt. Bij deze organisatie, gericht op mensen met het syndroom van Korsakov, heb ik bewoners in groepen en individueel op kunstzinnige wijze begeleid. Daarnaast heb ik gedurende een periode van een jaar kunstzinnige workshops aangeboden aan een groep mensen met niet aangeboren hersenletsel. Sinds oktober 2023 ben ik met veel plezier werkzaam bij Siena.

In de recent gevolgde opleiding als Holistisch therapeut, heb ik me verder kunnen verdiepen in alle lagen van de mens. Hierin kwam vooral het belang van zingeving naar voren. Hoe mensen op zoek zijn naar een vorm van bestaansrecht en verbinding. Binnen het creëren van kunst en andere vormen van creatieve expressie kan dit gevoel worden ervaren en verdiept. Daar maak ik mij samen met mijn collega’s binnen Siena graag hard voor.

Binnen mijn werk bij Siena vind ik het bijzonder om in de workshops en de open ateliers te zien hoe kunst een waardevolle vorm van zingeving en verbinding biedt, en hoe het mensen laat opbloeien. ‘In ieder mens schuilt een kunstenaar”, is een fenomeen dat ik steeds weer bevestigd zie worden.

Koen Bierens

Vaktherapeut muziek

Ik heb met veel plezier de opleiding Muziektherapie aan de Hogeschool in Leiden gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Jeugdzorg en op de afdeling Domus Nostra van Saffier in Den Haag, die zich richt op de zorg voor mensen met het Syndroom van Korsakov. Bij beide organisaties werkte ik individueel en in groepsverband, maar altijd met de focus op het versterken van het zelfvertrouwen en daadkracht, met als doel tot zelfexpressie komen en het verbeteren van de concentratie.

Muziek is mijn hele leven al een manier geweest om mijzelf te kunnen uiten en klank te kunnen geven waar woorden te kort komen. Binnen de muziek kan je in het moment jezelf zijn en laten ‘klinken’ wat er nodig is. In het samenspel kan je zowel jezelf als een ander ontmoeten. Wanneer mensen samen muziek maken, zichzelf horen, naar elkaar luisteren en de verbinding opzoeken, ontstaat er elke keer weer iets bijzonders.

Deze ervaring, waar iedereen op een veilige manier zichzelf mag zijn, zichzelf kan ontwikkelen en expressie kan geven aan wat er in hem of haar leeft, is wat ik zo bijzonder vind aan mijn werk als muziektherapeut bij Siena.

Olga Kozhemiakina

Vaktherapeut dans

Dans bepaalt mijn leven. Al vanaf mijn prilste jaren dans ik. Niet alleen omdat het in mij zit, maar ook omdat dans een wezenlijk onderdeel is van mijn cultuur. Ik heb choreografie gestudeerd aan de St. Petersburg Universiteit voor Kunst en Cultuur en ben daar afgestudeerd met een masterdiploma van de State Academy Theatre Company.

Mijn motto: “Danstherapie brengt en houdt lichaam en geest in balans. Je leert jezelf mentaal en fysiek kennen, zodat je een goed gevoel over jezelf krijgt. En met creatieve expressie kun je alles uitdrukken wat moeilijk in woorden over te brengen is.”

Ik werk graag voor Siena omdat de holistische aanpak bij mij past. Toen ik voor het eerst de drempel van het centrum overschreed, voelde ik kippenvel op mijn lichaam van de prettige, huiselijke en zorgzame sfeer. Daarom ben ik ontzettend blij dat ik nu deel uitmaak van dit fantastische team.

Jitka van Meel

Vaktherapeut beeldend

Ik reis met liefde af vanuit Amsterdam naar Den Haag om bij Siena als vaktherapeut beeldend mensen ondersteuning te bieden. Dit doe ik door samen beeldend te werken aan o.a. zingevingsthema’s en bewustwordingsprocessen.

Daarbij ben ik voornamelijk gericht op het oprecht ontmoeten van verschillende individuen en samen op een creatieve manier verder te ontwikkelen op een onderzoekende, verbindende en zorgvuldige wijze.

Door ruimte te scheppen voor ontdekkingen, ‘toevalligheden’ en te spelen met kleur, materiaal, techniek en vorm ontmoet ik daar graag andere mensen. Juist de verscheidenheid van beelden die er ontstaan, en het maakproces dat daarachter zit, maakt het creatief begeleiden maatwerk. Voor mij is dat erg waardevol.

Siena staat voor mij synoniem voor een bijzondere plek waar eenieder die de drempel overstapt zichzelf mag zijn en gelijkwaardigheid voorop staat. Een plek waar blanco papiertjes en rivierklei aan het eind van de dag een verhaaltje vertellen. Ik maak daar graag deel vanuit.

Evelien Streefkerk

Praktijkondersteuner

Ik werkte eerst bij de Gemeente Den Haag en stelde indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Al meer dan 15 jaar. Inhoudelijk leuk werk waar ik mijn kennis en kunde vanuit mijn studie ergotherapie goed kwijt kon in de adviezen over woningaanpassingen, rolstoelen, begeleiding, huishoudelijke zorg en aangepast vervoer.

Maar Siena en ik vonden elkaar. Siena had iemand nodig die het team kon ondersteunen. Iemand die kan zorgen dat de vaktherapeuten hun werk kunnen doen en dat de leden zich welkom voelen. Ik zocht een werkplek waar ik kan ondersteunen en mensen welkom kan heten.

Werk is meer dan het resultaat. Werk is een plek waar je jezelf kan zijn en je verbazing kunt delen over de lente die ieder jaar weer komt, over hoe muziek je raakt, over wandelen op een berg en ervaren dat de natuur groots is.

Iedere dag heb ik zin om de deur van Siena te openen en de leden uit te nodigen om binnen te komen op een fijne plek, waar kunst gemaakt wordt en waar muziek klinkt. Waar men zich verbonden kan voelen.

Hilke Oskam

Yoga-docent

Ik omschrijf mezelf meestal als een creatieve duizendpoot en beweeg me graag als kameleon door het leven met vele interesses en passies. Yoga is al langere tijd een vast baken waarbij ik steeds op terug kan vallen en sinds ongeveer 10 jaar ben ik me intensiever gaan bezighouden met de diverse stijlen en verschillende opleidingen en trainingen gaan volgen. Maar in yoga ben je nooit “uitgeleerd”. Met vaste regelmaat volg ik nog steeds trainingen en/of workshops die bijdragen in mijn ontwikkeling op het gebied van yoga.

Bij Siena verzorg ik yogasessies die gaan om het verbinden met je eigen lichaam. Verbinding creëren met je ademhaling en zachte yogabewegingen. Ook het oefenen en het leren om te ontspannen door geleide meditaties, vormt een onderdeel van de yogasessie. De flow van aanwezig zijn, gebruiken om bewust te bewegen.  Bewegen door middel van yoga kan ook prima op een stoel en is daardoor bereikbaar voor bijna iedereen.

Ik zie mezelf als een verbinder die door het oefenen van yoga en inzetten van ademhaling rust en ontspanning kan geven. Aanreiken van oefeningen en door relaxt bewegen en je ademhaling hierbij gebruiken, verbinding maken met je lichaam.  

De filosofie van Siena spreekt me aan, resoneert bij mij door vanwege de antroposofische benadering en dagelijkse invulling met kunst, muziek en dans. Hierdoor wordt creatiekracht van mensen weer zichtbaar. Yoga sluit hier goed bij aan, doordat het aanwezig zijn in je lichaam een mooi onderdeel van je creatieve vermogen is. 

 

Sjef Enthoven

Projectmanager

De Zorg- en Welzijnssector is voor mij relatief nieuw. In het verleden heb ik vooral sales- en marketingfuncties vervuld in de internationale tuinbouwwereld, waardoor ik diverse jaren in het buitenland heb gewoond, gewerkt en gestudeerd.

Ik ben al vanaf het begin betrokken bij Siena. In de beginperiode heb ik alle taken uitgevoerd die nodig waren, maar op dit moment is Siena ontwikkeld tot een uiterste professionele en gecertifieerde organisatie, waardoor de taken duidelijk verdeeld zijn. Ik richt mij nu vooral op organisatie, communicatie en samenwerkingen, maar ik ondersteun ook de directie en de vaktherapeuten als dat nodig is. 

Vanaf het allereerste begin heb ik ervaren hoe mensen opbloeien als ze een poosje bij Siena zijn. Door de Siena-methodiek kan iedereen zich op zijn eigen wijze ontwikkelen, wat leidt tot een beter zelfbeeld. Daarnaast voelt iedereen zich gezien en gerespecteerd, net zoals ik zelf wil. Ik zie veel blije gezichten en daar word ik ook weer blij van.

Vrijwilligers

Daarnaast maken wij ook gebruik van vrijwilligers, voor het begeleiden van onze leden op locatie of tijdens uitstapjes. Zo krijgen onze leden altijd alle aandacht. Ze worden gezien.

Gallery

De kunstenaars van de expogroep maken topwerken. Veelal individueel, maar af en toe ook in groepsverband. Alle werken worden geëxposeerd in onze eigen ruimtes, bij galerieën,  openbare gebouwen én wij organiseren regelmatig een kunstmarkt in de regio. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goed aan de kunstenaars. Hiervan financieren ze een kunstreis voor de hele groep,  om nog meer inspiratie op te doen. 

Kijk in onze Gallery en laat u verrassen door de kwaliteit van de kunstwerken!