Organisatie

Financiën

Er zijn verschillende manieren om de diensten van Siena vergoed te krijgen.

  • WMO

Siena heeft een overeenkomst met de gemeente Den Haag en de H5-gemeenten (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland). Heeft u behoefte aan dagbesteding en bent u zelfstandig woonachtig in één van de genoemde gemeenten dan kunt u een wmo-melding doen via hun website. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan kunt u bij ons deelnemen aan de dagbesteding.

Mocht u in afwachting zijn van een wmo-goedkeuring en tussentijds zelf niet over de middelen beschikken om al direct deel te nemen aan de dagbesteding, dan kunt u in 2024 gebruik maken van een speciale regeling, waardoor u een dagdeel per week gratis kunt deelnemen aan de dagbesteding, totdat de wmo-vergoeding wordt toegekend. Wordt de wmo-vergoeding afgewezen, dan vervalt op dat moment ook deze regeling.

  • WLZ

Indien u niet meer zelfstandig woont, maar bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, dan kan deelname aan onze dagbesteding alleen gefinancierd worden als er een onderaannemingsovereenkomst  is tussen de betreffende organisatie en Siena. Is dat niet het geval dan is eventueel een PGB nog een mogelijkheid.

  • PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf waar, wanneer en van wie u de zorg krijgt.

Indien u niet woonachtig bent in een gemeente waarmee wij een overeenkomst hebben, maar u wilt wel deelnemen aan onze dagbesteding, dan kunt u wellicht alsnog gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Het persoonsgebonden budget wordt ook gebruikt om individuele begeleiding te financieren.

  • Aanvullende verzekering

Een vergoeding voor individuele vaktherapie hangt af van uw persoonlijke situatie en de afgesloten zorgverzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden, neem contact op met je zorgverzekering of kijk op de website van Zorgwijzer.nl voor meer informatie over de vergoeding van vaktherapie bij de verschillende zorgverzekeraars.

Vragen? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Team

Wij werken met gespecialiseerde vaktherapeuten, die veelal antroposofisch zijn geschoold. Deze kunstzinnige specialisten worden periodiek ondersteund door kunstenaars, dansers en muzikanten, om de wereld buiten de leefomgeving van de leden te vergroten.

Stagiaires

Bij Siena bieden wij geregeld stageplekken aan voor jonge mensen die zich willen verdiepen in de toepassing van vaktherapie en onze werkwijze. In principe richten wij ons vooral op eindejaar studenten, omdat er een stevige basiskennis nodig is om onze werkwijze voldoende te kunnen absorberen, waardoor het leerproces versnelt.

Vanaf onze start op 4 januari 2021 hebben wij al veel studenten van o.a. de Hogeschool en Codarts mogen begeleiden. Wij staan altijd open voor nieuwe aanmeldingen voor beeldende kunst, dans, muziek en drama.

Heb je interesse? Stuur een mail voorzien van een cv naar info@centrumsiena.nl met in het onderwerp ‘stage vaktherapie”. Indien wij denken dat wij wat voor elkaar kunnen betekenen en als er plek is, dan nodigen wij jou graag uit voor een gesprek.

Vrijwilligers

Niet iedereen is geschikt om als vrijwilliger bij Siena te werken. Je moet vooral empathisch zijn en affiniteit hebben met kunst, maar natuurlijk hoef je geen kunstenaar te zijn. Onze vrijwilligers ondersteunen de vaktherapeut in de breedste zin van het woord en geven af en toe ook individuele aandacht aan onze leden, als de vaktherapeut aangeeft dat hij of zij dat nodig heeft.

Vrijwilligers kunnen voor minimaal een dagdeel per week bij ons aan de slag en worden enkele keren per jaar door ons gecoacht, zodat zij zich ook verder kunnen ontwikkelen.   

Interesse? Stuur dan een mail met je persoonlijke gegevens en een motivatie naar info@centrumsiens.nl. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met je op.

Het laatste nieuws