Kunstzinnige dagbesteding

Als partner van iemand met een niet-aangeboren hersenaandoening schrijf ik deze review.

Voor iemand met deze aandoening zowel als voor de partner is het een heel veilig en vertrouwd gegeven dat Siena er voor ons is. De kundigheid en klantgerichtheid van de staf en de vrijwilligers maken het voor mijn partner een genoegen om aan de dagbestedingsactiviteiten deel te nemen. Het heel gevarieerde aanbod van bezigheden (met als voorbeelden tekenen, schilderen, kleien, werken met wol, muziek maken en wandelen) is altijd op de persoon gericht, zowel individueel als in groepsverband. Het feit dat mijn partner naar de dagbesteding is geeft mij ruimte om eigen activiteiten te ondernemen en ook de benodigde rust. Ook de workshop voor mantelzorgers is voor mij als partner een mooie manier om de gedachten te ordenen en te verzetten, als ook om met personen in vergelijkbare omstandigheden van gedachten te wisselen.

Zonder Siena zou onze leefwereld er intussen heel anders hebben uitgezien. Hulde en dankbaarheid voor het feit dat Siena bestaat!