Siena

Centrum voor kunstzinnige dagbesteding, individuele begeleiding en kunstzinnige therapie

Siena is een welzijnsorganisatie gericht op jongeren en ouderen met NAH en andere psychische aandoeningen. Maar ook mensen met burn-outklachten, die tijdelijk wat extra aandacht nodig hebben en bijvoorbeeld mensen die op professionele wijze ondersteund moeten worden tijdens een revalidatieproces, zijn van harte welkom. Eigenlijk is iedereen van harte welkom, zelfs mensen die geen beperkingen hebben.

De Siena-aanpak heeft een antroposofische grondslag en is gebaseerd op de toepassing van beeldende kunst, muziek en dans, met als doel de mogelijkheden van elk individu inzichtelijk te maken en optimaal te ontwikkelen. Onze vakspecialisten zijn hoog opgeleid en maken het hoogst haalbare mogelijk. Voor iedereen. 

Wij beschikken over een atelier en een dans/muziekstudio in een voormalige meisjesschool in Loosduinen, een gezellige en veilige omgeving. Een plek waar onze leden zich thuis voelen. 

Iedereen kan zich aanmelden bij Siena door een mail te sturen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van naam en telefoonnummer. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, om te bezien of het lidmaatschap voor beide partijen een juiste keuze is.

Klik hier voor reviews van onze leden, medewerkers en mensen met wie wij samenwerken.

Schilderen Centrum Siena

Wij bieden:

 • Kunstzinnige dagbesteding en individuele begeleiding wmo/wlz
  • Geschikt voor thuiswonenden (Siena is wmo-gecontracteerd), bewoners van zorginstellingen (in onderaannemingschap – wlz) en individuele mensen met of zonder pgb.
  • Speciale groepsdagbesteding voor jongeren 18-23 jaar.
 • Kunstzinnige therapie
  • Vooral voor jongeren en ouderen die extra aandacht nodig hebben.
  • Speciale therapie gericht op jonge kinderen.
  • Tijdelijke trajecten voor mensen met burn-out klachten.
  • Speciale trajecten voor tijdelijke ondersteuning bij revalidatieprojecten.
 • Burn-out sessies.
 • Re-integratie
  • Preventie
 • Consultancy.
  • Gericht op zorginstellingen in Nederland, met de focus op implementatie van de kunstzinnige methodiek die bij Siena wordt toegepast.
 • Coaching.
  • Van medewerkers van zorginstellingen in Nederland, op basis van de kunstzinnige methodiek die bij Siena wordt toegepast.
 • Lezingen en workshops, gerelateerd aan het werkveld van Siena.
  • Voor iedereen die graag deel uit wil maken van dit kunstzinnige centrum.

Iedereen wordt gezien

Wij kijken niet naar de eventuele aandoening, maar wij richten ons op de individuele mens. Zij worden door ons gezien. Allemaal.

Schilderen Centrum Siena 2

Het laatste nieuws