Muziektherapie voor kinderen

Muziektherapie wordt gegeven vanuit de visie dat het kind zowel mogelijkheden als uitdagingen heeft. Binnen deze therapievorm ligt de focus op de kracht, mogelijkheden en de muzikale interesses van het kind. Op die manier kan er een vertrouwensband en veiligheid ontstaan. Vervolgens kan er via de muziek aan ontwikkelingsdoelen gewerkt worden.

Hoe werkt muziektherapie?

Bij muziektherapie werkt uw kind op allerlei manieren met muziek. We spelen op verschillende muziekinstrumenten, zoals piano, gitaar, xylofoon, trommels, werken met de eigen stem en luisteren naar muziek. Spelvormen zijn bijvoorbeeld: om de beurt spelen, samenspelen, liedjes maken, spelen aan de hand van een thema.

Improviseren

Met behulp van improvisatie kun je met elkaar communiceren. Muziek maken kan helpen om tot expressie te komen en jouw emoties te uiten. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen om te improviseren, je hoeft zelfs niet muzikaal te zijn. Het gaat namelijk niet om het resultaat maar om de beleving van muziek.

Muziek als emotie

Muziek is het middel bij uitstek om te werken aan emoties. Bijvoorbeeld de emotie “boos”. Wanneer was je voor het laatst boos? Zou je dat eens muzikaal willen verwoorden? Welke instrumenten heb je daarvoor nodig? En naderhand: had je verwacht dat jouw boosheid zo zou klinken? Waarom wel/niet?

Het gaat om de muziek. Het gesprek heeft als functie om de koppeling naar het dagelijks leven duidelijk te maken. Muziek kan je dus helpen bij het uiten van gevoelens. In een ander geval kan muziek je ook helpen om juist in een andere gemoedstoestand terecht te komen. Muziek kan dus gebruikt worden om je stemming te versterken of juist te veranderen

Muziek en interactie

Kun je samen muziek maken zonder contact te hebben met elkaar? De therapeut ondersteunt en zal je uitdagen om contact te maken. Interactie is onvermijdelijk. Misschien vind je het in het dagelijks leven moeilijk om initiatief te nemen. Tijdens de muziektherapiesessies kun je dit in een fijne en veilige omgeving oefenen met gebruik van muziekinstrumenten. Vraag- en antwoordspelletjes worden volledig instrumentaal uitgevoerd. Er wordt gepraat tijdens muziektherapie, bijvoorbeeld om de link naar het dagelijks leven duidelijk te maken, maar de nadruk ligt op muziek maken. Voor sommigen een verademing; even niet over de problemen praten, maar lekker muziek maken!

Soms helpt het als ouders, of het hele gezin, in een gedeelte van de therapiesessie meedoen. Juist door dit samenspel wordt de omgevingssituatie meer inzichtelijk.

Voor wie is muziektherapie geschikt?

Muziektherapie is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Bij jongere kinderen komt een ouder mee.

Muziek kan een ingang zijn voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, faalangst, astma, oorpijn, urinewegproblemen en het kan een onderdeel zijn van de sociale vaardigheidsontwikkeling bij jonge kinderen.

Er kunnen verschillende doelen gesteld worden:

  • Verbeteren van de concentratie.
  • Verbeteren van het zelfbeeld.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden.
  • Emotieregulatie.
  • Omgaan met grenzen, grenzen aangeven.
  • Structurering.
  • Ontspanning.

 

Is muziektherapie passend voor mijn kind?

De belangrijkste voorwaarde voor muziektherapie is dat het kind enige affiniteit met muziek heeft. Dit hoeft niet te betekenen dat hij/zij een instrument kan bespelen of moet kunnen zingen. As iemand plezier beleeft aan muziek, in welke vorm dan ook, is dat voldoende. Vervolgens gaat de muziektherapeut samen met het kind ontdekken welke vorm van muziektherapie bij hem/haar/hen past: muziek luisteren, een instrument leren bespelen, improviseren, zingen, liedjes schrijven of een combinatie van deze dingen.

Wilt u weten of muziektherapie geschikt is voor uw kind? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.