Beeldende therapie voor kinderen

Hoe werkt beeldende therapie voor kinderen?

Bij beeldende therapie kan een kind met hulp van het werken met kleuren en vormen weer in balans gebracht worden. Bij een andere, meer expressionistische aanpak worden de beelden, die in het kind leven, verbeeld en kunnen daardoor verwerkt worden. In een meer impressionistische aanpak leert een kind om gericht waar te nemen om zo de realiteit van de wereld om zich heen te veroveren.

Zij kunnen werken, spelen, vormgeven en experimenteren met verschillende beeldende materialen en technieken. Hierbij kan je denken aan klei, bijenwas, speksteen, teken- en schilder materialen. Voor kinderen is het vaak lastig om te praten over wat hen dwars zit en zo kunnen zij hun verhaal vertellen. Het uitgangspunt is dat er wordt aangesloten op de belevingswereld, interesses, tempo en mogelijkheden van het kind/jongere om van daaruit nieuwe mogelijkheden in zichzelf te ontdekken. Dit kan direct doorwerken in andere aspecten van het leven.

Het doel van de therapie

Het doel van de therapie is het (opnieuw) op gang brengen van de (vastgelopen) ontwikkeling van een kind/jongere. Spelenderwijs, via creatieve oefeningen, spreken we de verbeelding aan en gaan we op weg naar balans. Een angstig kind kan bijvoorbeeld weer zelfvertrouwen ontwikkelen. Een overbeweeglijk kind kan weer leren omgaan met grenzen. Een somber kind kan weer kleur ervaren en in beweging komen. Een gevoelig kind leert omgaan prikkels.

Beeldende therapie kan kinderen helpen bij klachten, die te maken hebben met:

  • Emoties: leren herkennen, voelen, uiten en reguleren van emoties, zoals bijvoorbeeld frustraties of boosheid en gevoelens rondom rouw en depressie.
  • Zelfbeeld: vergroten van zelfvertrouwen en jezelf verder ontwikkelen.
  • Gedrag: leren omgaan met spanning, stress en tegenslagen, oefenen met nieuw gedrag.
  • Sociaal: leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, accepteren en stellen van grenzen.
  • Cognitie: vergroten van je concentratie, verbeteren van je doorzettingsvermogen, leren structuur aan te brengen, leren plannen, herkennen van negatieve en helpende gedachten.

De kracht van beeldende therapie

De kracht van de therapie ligt in de opbouw, waarbij de therapeut het kind zorgvuldig observeert, aansluit en daar waar het kind het aankan, iets toevoegt om het kind uiteindelijk vanuit zichzelf te laten groeien. Groeien in datgene waar het kind behoefte aan heeft. Dit proces is vaak terug te vinden in het beeldend werk; je kan hier veelal een rode draad uit halen. De therapie behelst een ervaringsgerichte benadering en werkt binnen de mogelijkheden van het kind.

Wilt u weten of beeldende therapie geschikt is voor uw kind? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer