Danstherapie

Hoe werkt danstherapie?

In danstherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Bij danstherapie ga je actief aan het werk met verschillende oefeningen en werkvormen, waardoor je letterlijk weer in beweging komt. Je kunt de emoties en gedachten, die bijvoorbeeld bij depressies horen, door (rollen)spel, beweging of werkstukken verbeelden en symboliseren. Op die manier bekijk je de depressie van buitenaf en heb je meer mogelijkheden om grip te krijgen op jouw gedachten en emoties. Zo kun je jouw gevoel van onvermogen doorbreken en nieuwe manieren van handelen en denken ontdekken.

In bewegingsoefeningen kun je (soms letterlijk) even stilstaan bij een activiteit en toetsen of jouw gedachten en verwachtingen kloppen met de realiteit die je ervaart bij het doen van een oefening. Als jouw gedachten over je lichaam veranderen, kun je merken dat je bijvoorbeeld anders reageert op je vermoeidheid of dat je vermoeidheid langer uitblijft, waardoor je activiteiten langer vol kunt houden en je fitter bent.

Ook opdrachten op het gebied van dans en beweging kunnen je helpen om te onderzoeken welke emoties en gedachten een chronische vermoeidheid bij je oproepen. Misschien voel je je moedeloos, gefrustreerd, boos of verdrietig. Het symboliseren van deze gevoelens en gedachten maakt dat je er op een andere manier naar kunt kijken. Zo kun je ervaren dat je niet de speelbal bent van deze gedachten en emoties, maar dat je er ook controle over kunt uitoefenen.

De danstherapeut zal veel aandacht schenken aan jouw persoonlijke proces en jouw eigen grenzen. Samen met de therapeut onderzoek je op welke wijze je de opgedane kennis en ervaring in jouw dagelijks leven kan toepassen.

Wilt u weten of danstherapie geschikt is voor u? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.