Werkwijze

Wij gebruiken bestaande kunstvormen zoals beeldende kunst, muziek, dans en drama als uitgangspunten en stimuleren onze leden om daar hun eigen invulling aan te geven. Hierdoor ontwikkelen onze leden hun zelfvertrouwen. Dat verhoogt hun eigenwaarde, wat het proces ten goede komt. Onze aanpak wordt periodiek wetenschappelijk onderzocht en op basis van deze uitkomsten en de ervaringen die door al onze specialisten worden opgedaan, wordt de werkwijze continu aangepast.

Beeldende kunst

Niet de kwaliteit van de kunst is bij ons het uitgangspunt, maar het proces om iets kunstzinnigs te realiseren vinden wij wel belangrijk. Het proces bestaat uit kleine stappen, waarbij onze gespecialiseerde begeleiders korte aanwijzingen geeft bij het maken van een kunstzinnig werk. Door het gebruik van deze methodiek in combinatie van een voorbeeld, gedicht, of ander hulpmiddel, ontwikkelen mensen zelfvertrouwen. Hierdoor groeit de eigenwaarde, wat het welzijnsproces ten goede komt.

Een aantal van onze leden blijkt over een ongekend talent te beschikken. Deze kunstwerken stellen wij ten toon en worden te koop aangeboden. Daar zijn ze trots op, en terecht. Kijk maar eens op onze online catalogus.

Muziek

Muziekbeleving, songwriting en improvisatie maken deel uit van de Siena aanpak voor mensen met het syndroom van Korsakov, NAH en andere psychische aandoeningen. Het is bedoeld om de zelfexpressie en het zelfvertrouwen van de deelnemers te verbeteren. Door deze aanpak kunnen ze ‘geluid’ geven aan hun eigen gevoelens en gedachtes, waardoor hun creativiteit wordt ontwikkeld en het nemen van eigen initiatieven wordt gestimuleerd. 

Door samen te zingen, te schrijven en het zelf bespelen van een instrument (wat iedereen op een laagdrempelig niveau kan) krijgen alle deelnemers meer energie. Het helpt ze om in beweging te komen, in contact te komen met elkaar en met het eigen gevoelsleven, wat uiteindelijk leidt tot meer zelfvertrouwen.

Dans/drama

Rollenspel, storytelling, dramatische improvisatie en dans vormen samen een belangrijk onderdeel van de Siena methode. Het doen, ervaren en waarnemen staan centraal. Er wordt gewerkt aan het onderhouden – en daar waar het mogelijk – het verbeteren van coördinatie, concentratie en motoriek. Dit heeft een positieve uitwerking op het welzijn van de leden en verhoogt de kwaliteit van hun leven. De drama- en dansvormen die wij bieden vormen samen een platform om in contact te komen met anderen deelnemers, om van elkaar te leren en om samen van dans en spel te genieten. 

Een groepssessie begint met een warming-up om bewust te worden van je eigen lichaam, stemming en eigen tempo. Onder muzikale begeleiding doen wij verschillende oefeningen om in beweging te komen. Daarna volgen spellen, die gericht zijn op de groepsdynamiek ter verbetering van interactie en samenwerking. Vervolgens krijgen leden een opdracht om zelfstandig of in tweetallen aan de slag te gaan. Ter afsluiting vieren wij het leven door samen te dansen op de muziek, gekozen door de leden. Het is geweldig om te ervaren hoe drama en dans energie losmaken en mensen inspireren.

Aanmelden

Wij gaan een intakegesprek aan met iedereen die zich aanmeld voor dagbesteding. Het maakt daarbij niet uit of de persoon in kwestie individueel of via een verzorgingshuis is aangemeld. In dat gesprek leren we elkaar beter kennen en stellen we vast in welke mate wij kunnen helpen. Op basis van dit gesprek kunnen we bepalen of het lidmaatschap van Siena een juiste keuze is voor beide partijen. 

Vervolgens komt het nieuwe lid onder de hoede van ons gespecialiseerde team. De mogelijkheden van elk individu worden inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan gaan het team aan de slag, zodat het lid zich optimaal kan ontwikkelen. 

Naast kunstzinnige dagbesteding en individuele begeleiding op onze locatie, organiseren wij voor onze leden allerlei externe kunst gerelateerde activiteiten als onderdeel van onze methodiek. Zo gaan we bijvoorbeeld een kijkje nemen in ateliers van andere kunstenaars en bezoeken we exposities. Sommige activiteiten zijn gratis, maar soms wordt een kleine bijdrage gevraagd. Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar wordt vanuit het centrum wel gestimuleerd. 

Wij doen er alles aan om onze leden zoveel mogelijk midden in de maatschappij te plaatsen. Dat is onderdeel van de Siena-aanpak.

Wilt u ook lid worden van ons centrum? Mail naar info@centrumsiena.nl of bel ons op 06 51 38 47 30 voor meer informatie.