Kinderen

Kunstzinnige therapie is ook geschikt voor kinderen. Door middel van kunst, muziek en of drama gaan we via creatieve oefeningen spelenderwijs op zoek naar balans. De opdrachten worden afgestemd op de hulpvraag, het proces van je kind staat voorop. Kunstzinnige therapie is geschikt voor alle kinderen vanaf 4 jaar en wordt meestal individueel aangeboden. 

Altijd is het doel om kinderen weer in balans te brengen en hun gezondheid te bevorderen, zodat ze sterker en gelukkiger worden. Hierdoor worden hun leerprestaties verbeterd en ontwikkelen ze allerlei sociale vaardigheden.

Signalen

Je kunt denken aan kindertherapie als je kind uit balans is. Als je kind uit balans is, geeft het signalen, zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem, piekeren, nachtmerries, somberheid, bedplassen, nagelbijten, pesten of gepest worden, (faal)angst, onzekerheid, concentratieproblemen, nare gedachten hebben.

In het therapeutisch traject komen deze signalen naar voren via vorm, kleur en beweging in beeld. Deze ‘tekens’ vormen samen met de hulpvraag en het intakegesprek het uitgangspunt voor het behandeltraject. In overleg met de ouders/ verzorgers wordt het behandeltraject gestart.

Spelenderwijs

In het therapeutisch traject gaan we spelenderwijs via allerlei creatieve oefeningen aan de slag. Via de weg van de verbeelding is je kind actief aan het werk steeds meer in balans te komen. De meeste kinderen hebben geen enkel idee en zien de therapie als een gezellig creatief uurtje waarin ze alle aandacht krijgen.

Muziek

In de muziektherapie wordt een scala aan bijzondere
instrumenten gebruikt, elk met zijn karakteristieke klank en mogelijkheden. Zo
zijn er klokjes en trommels, blaasinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten.
En wordt er gezongen.

Bij muziektherapie worden kinderen uitgenodigd om zelf een instrument te proberen en daarbij een eigen ritme of melodie te spelen. In het samenspel ontstaat er een muzikaal gesprek. Er wordt gewerkt met hele kleine, schijnbaar eenvoudige oefeningen, waar kinderen steeds dezelfde dingen tegen komen die ze juist lastig of leuk vinden. Vaak heeft dat een relatie met hun problematiek. De therapeut laat het kind een ander instrument kiezen of bijvoorbeeld in een groep als eerste beginnen. Of steeds dezelfde slag spelen terwijl de anderen iets anders gaan doen. Zodat het kind oefent om zich niet te laten afleiden door wat er om hem of haar heen gebeurt.

Stapje voor stapje worden de grenzen verlegd en de mogelijkheden van het kind verruimd.

Muziektherapie kan het kind weer openen en doen groeien.


Kunst

 

Er wordt bij kunstzinnige therapie niet gesproken over problemen. Er wordt schilderend, tekenend en boetserend gewerkt. Wanneer een kind tekent, schildert of boetseert, drukt het beelden uit die in hem leven. Het maakt zichtbaar waar hij stagneert of waar zijn/haar eenzijdigheid ligt. Door de manier waarop het kind werkt, laat hij zien wie hij is, wat voor temperament hij heeft en ook hoe hij in zijn vel steekt.

In de therapie kan een kind met behulp van het werken met kleuren en vormen weer in balans gebracht worden. Bij een andere meer expressionistische aanpak worden de beelden die in het kind leven verbeeld en kunnen daardoor verwerkt worden. In een meer impressionistische aanpak leert een kind om gericht waar te nemen om zo de realiteit van de wereld om zich heen te veroveren.

 

Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van allerlei verhalen zoals sprookjes, fabels, gedichten en mooie sfeerbeelden waar het kind in meegenomen kan worden. Hierbij kunnen er allerlei materialen gebruikt worden zoals, de nat in nattechniek (het schilderen met natuurlijke pigmenten op nat papier), boetseren, tekenen, maar ook gebruiken we graag wol. 

Drama

 

Dramatherapie is een ervaringsgerichte  therapie. Het speelse, ‘het doen alsof ‘karakter is zeer goed geschikt voor  kinderen en jongeren. Kinderen uiten zich van nature gemakkelijker binnen spel. Ze kunnen vaak beter spelen over de moeilijke kanten van hun leven dan erover praten. Binnen het (toneel) spelen in de dramatherapie kan je op een veilige manier gedragingen, emoties en ervaringen uiten. Het doen-alsof zorgt voor distantie en een veilige, ongedwongen sfeer met veel humor, zelfspot en plezier in contact met anderen. Je kan experimenteren met gevoelens en gedrag zonder dat dit directe consequenties heeft voor het dagelijks leven. Uw kind doet zo ervaringen op die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier de klachten van het kind binnen het dramatisch spel zichtbaar worden. Ook wordt gekeken of drama bij het kind past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van de klachten of problemen. Dramawerkvormen en tekenopdrachten zetten we bewust in om voor uw kind belangrijke persoonlijke onderwerpen in kaart te brengen om vervolgens  zijn of haar ontwikkeling  te ondersteunen.

 In de meeste gevallen wordt in de observatieperiode bepaald welke werkvormen  voor het kind het meest geschikt is.

Bij dramatherapie maken we gebruik van expressieve  werkvormen als improvisatie, (rollen)spel, het schrijven van verhalen en gedichten en poppenspel. Dramatherapie doet een appèl op het expressieve vermogen van het kind. Het biedt veiligheid en tegelijkertijd daagt het op een passende manier  het kind uit om eigen onzekerheden te overwinnen.

 Met behulp van dramatherapie is het mogelijk dat uw kind inzicht krijgt in zijn eigen gedrag, het kan oefenen met nieuwe vaardigheden en ontdekken dat hij/zij  zelf een sturing kan geven aan sociale interactie.

 

Ieder mens en ieder kind is uniek. Dit betekent dat iedereen zijn of haar eigen krachten, persoonlijke kwaliteiten in zich heeft. Lang niet altijd zijn kinderen zich hiervan bewust. Dramatherapie biedt ruimte om eigen sterktes en persoonlijke grenzen te (her)ontdekken, herkennen en erkennen. Afhankelijk van de behoefte  en de leefwereld van het kind sluiten wij aan met de oefeningen die een positieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Financiering

Heeft je kind een persoonsgebonden budget (pgb)? Voor begeleiding via een PGB valt vaktherapie onder de ‘tenzij-bepaling’ in de jeugdwet, dit betekent dat aannemelijk gemaakt moet worden dat de inzet van vaktherapie noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Het aanvragen en toekennen kan per gemeente verschillen. Siena ondersteunt het proces om af te stemmen, wat nodig is voor de aanvraag en de toekenning.

Ook kan de vaktherapie voor kinderen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.