Kinderen

Kunstzinnige therapie is ook geschikt voor kinderen. Door middel van kunst, muziek en of drama gaan we via creatieve oefeningen spelenderwijs op zoek naar balans. De opdrachten worden afgestemd op de hulpvraag, het proces van je kind staat voorop. Kunstzinnige therapie is geschikt voor alle kinderen vanaf 4 jaar en wordt meestal individueel aangeboden. 

Altijd is het doel om kinderen weer in balans te brengen en hun gezondheid te bevorderen, zodat ze sterker en gelukkiger worden. Hierdoor worden hun leerprestaties verbeterd en ontwikkelen ze allerlei sociale vaardigheden.

Signalen

Je kunt denken aan kindertherapie als je kind uit balans is. Als je kind uit balans is, geeft het signalen, zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem, piekeren, nachtmerries, somberheid, bedplassen, nagelbijten, pesten of gepest worden, (faal)angst, onzekerheid, concentratieproblemen, nare gedachten hebben.

In het therapeutisch traject komen deze signalen naar voren via vorm, kleur en beweging in beeld. Deze ‘tekens’ vormen samen met de hulpvraag en het intakegesprek het uitgangspunt voor het behandeltraject. In overleg met de ouders/ verzorgers wordt het behandeltraject gestart.

Spelenderwijs

In het therapeutisch traject gaan we spelenderwijs via allerlei creatieve oefeningen aan de slag. Via de weg van de verbeelding is je kind actief aan het werk steeds meer in balans te komen. De meeste kinderen hebben geen enkel idee en zien de therapie als een gezellig creatief uurtje waarin ze alle aandacht krijgen.

Muziek

In de muziektherapie wordt een scala aan bijzondere instrumenten gebruikt, elk met zijn karakteristieke klank en mogelijkheden. Zo zijn er klokjes en trommels, blaasinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten. En wordt er gezongen.

Bij muziektherapie worden kinderen uitgenodigd om zelf een instrument te proberen en daarbij een eigen ritme of melodie te spelen. In het samenspel ontstaat er een muzikaal gesprek. Er wordt gewerkt met hele kleine, schijnbaar eenvoudige oefeningen, waar kinderen steeds dezelfde dingen tegen komen die ze juist lastig of leuk vinden. Vaak heeft dat een relatie met hun problematiek. De therapeut laat het kind een ander instrument kiezen of bijvoorbeeld in een groep als eerste beginnen. Of steeds dezelfde slag spelen terwijl de anderen iets anders gaan doen. Zodat het kind oefent om zich niet te laten afleiden door wat er om hem of haar heen gebeurt.

Stapje voor stapje worden de grenzen verlegd en de mogelijkheden van het kind verruimd.

Muziektherapie kan het kind weer openen en doen groeien.


Financiering

Heeft je kind een persoonsgebonden budget (pgb)? Voor begeleiding via een PGB valt vaktherapie onder de ‘tenzij-bepaling’ in de jeugdwet, dit betekent dat aannemelijk gemaakt moet worden dat de inzet van vaktherapie noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Het aanvragen en toekennen kan per gemeente verschillen. Siena ondersteunt het proces om af te stemmen, wat nodig is voor de aanvraag en de toekenning.

Ook kan de vaktherapie voor kinderen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.