Algemeen

De kunstzinnige therapiesessie van Siena zijn veelal kortdurende trajecten, waarin gewerkt wordt aan behandelplan met een therapiedoel dat een begin en een einde heeft.

In kunstzinnige therapie worden medische en psychologische kennis gecombineerd met een kunstzinnige activiteit. Dat kan een beeldende activiteit zijn, bijvoorbeeld schilderen, tekenen of boetseren,  maar ook muziek, spraak of dans. Aan het begin van de therapie stellen de therapeut en de cliënt samen een behandeldoel vast. Na een of meerdere diagnostische sessies, maakt de therapeut een therapieplan en selecteert de kunstzinnige oefeningen die het beste aansluiten bij de betreffende cliënt en het behandeldoel.

Doelgroep

Kunstzinnige therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd en is vooral bedoeld voor mensen die tijdelijk extra professionele hulp nodig hebben bij hun klachten. We behandelen klachten rondom depressiviteit, burn-out, psychosomatiek, kanker, hart- en vaatziekten, eetstoornissen, autisme, gedragsstoornissen, ADHD en andere aandoeningen.

Meer weten over onze kunstzinnige therapie? Mail ons uw naam en telefoonnummer en wij nemen z.s.m. contact met u op.

2.3. Uitsluitingscriteria

Siena kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten die specialistische zorg nodig hebben, zoals verzorgende en verplegende zorg. Als ze zich bij Siena aanmelden, worden ze in overleg met de mantelzorger en/of case manager doorverwezen naar relevante partijen die wel die zorg kunnen leveren. Deze criteria hanteren wij om de veiligheid van de cliënten en onze medewerkers te waarborgen.