Dramatherapie voor kinderen

Bij dramatherapie maken we gebruik van expressieve werkvormen zoals improvisatie, (rollen)spel, het schrijven van verhalen en gedichten en poppenspel. Dramatherapie doet een appèl op het expressieve vermogen van het kind. Het biedt veiligheid en tegelijkertijd daagt het op een passende manier het kind uit om eigen onzekerheden te overwinnen.

Met behulp van dramatherapie is het mogelijk dat een kind inzicht krijgt in zijn eigen gedrag. Het kan oefenen met nieuwe vaardigheden en ontdekken dat hij-/zijzelf een sturing kan geven aan sociale interactie.

Hoe werkt dramatherapie?

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier de klachten van het kind binnen het dramatisch spel zichtbaar worden. Ook wordt gekeken of drama bij het kind past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van de klachten of problemen. Drama-werkvormen en tekenopdrachten zetten we bewust in om voor het kind belangrijke persoonlijke onderwerpen in kaart te brengen om vervolgens zijn of haar ontwikkeling te ondersteunen.

 

Wilt u weten of dramatherapie geschikt is voor uw kind? Bel 06-51384730 of mail uw vragen naar info@centrumsiena.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.