Dagbesteding

Wij bieden dagbesteding aan voor ouderen en jongeren (18-26 jaar). Wij maken gebruik van beeldende kunst, dans en muziek, en de deelnemers  worden begeleid door hoog opgeleide specialisten. Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van inzicht in het individu en het stimuleren van de ontwikkeling van al onze leden. Daardoor ontstaat een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen, resulterend in een beter welzijn van alle deelnemers.

Speciaal voor jongeren (18 – 26 jaar) bieden we dagbesteding aan op woensdagochtend en naar verwachting zullen we in de nabije toekomst het aantal dagdelen voor deze doelgroep gaan uitbreiden.

Individuele aandacht

De dagbesteding kan uit verschillende varianten bestaan. Een dagdeel of een volledige dag, eventueel in combinatie met individuele begeleiding. Bij mensen met ernstige cognitieve stoornissen, zoals dementie, zien we het beste resultaat als er naast de groep ook individuele aandacht is. Juist deze afwisseling zorgt voor rust, omdat we op dat moment kunnen focussen op de behoefte. De individuele begeleiding kan heel divers zijn: van muziek maken, koken, tot aan hardlopen langs het strand toe. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke invulling van de dagbesteding voor een optimaal resultaat.

Dagbesteding op locatie

Naast dagbesteding in ons eigen centrum, organiseren wij ook sessies op locatie van een opdrachtgever, bijvoorbeeld  een zorginstelling. Soms om de bewoners van de instelling langzaam te laten wennen aan de wijze van dagbesteding, maar ook omdat bewoners van een zorginstelling niet altijd in staat zijn om naar ons atelier te komen.

Wilt u meer weten over onze dagbesteding? Mail ons uw naam en telefoonnummer en wij nemen z.s.m. contact met u op. 

Consultancy

Wij delen onze kennis en ervaring met collega’s in zorginstellingen, waar dan ook in Nederland. Wij brengen de huidige situatie in kaart, schrijven een aanbeveling en trainen de therapeuten op onze Siena locatie in Den Haag. Na implementatie stellen we een vervolgtraject vast om ervoor te zorgen dat de methodiek ook op termijn resulteert in een optimaal resultaat.

Coaching

Wij verzorgen coaching projecten op locatie, die vaak een opmaat zijn naar een structureel verbeteringsproces binnen een zorginstelling. Bijvoorbeeld met als onderwerp een empathisch directieve benadering voor verzorgers, zodat ze betere skills ontwikkelen voor de begeleiding van bewoners. De praktijk bepaalt de behoefte.

Workshops en lezingen

Voor het welzijn van mensen met het syndroom van Korsakov, NAH en andere psychische aandoeningen is het van belang dat iedereen die bij de begeleiding betrokken is, direct of indirect, op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen die het welzijn van deze mensen zou kunnen verbeteren. Dat bieden wij door bijeenkomsten te organiseren in de vorm van lezingen en workshops. Wilt u weten wanneer deze bijeenkomsten georganiseerd worden? Meld u dan aan voor onze

Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Wij gebruiken bestaande kunstvormen als uitgangspunten en stimuleren onze leden om daar een eigen invulling aan te geven. Door toepassing van deze methodiek ontwikkelen onze leden hun zelfvertrouwen. Dat verhoogt hun eigenwaarde, wat het proces ten goede komt. Onze methodiek wordt periodiek wetenschappelijk getest. Op basis van deze gegevens en de ervaringen die door alle specialisten worden opgedaan, wordt de werkwijze continu aangepast.