Atelier en studio's

Op 4 januari 2021 zijn wij gestart in onze ateliers en studio’s aan de Engeringstraat 46 In Den Haag. Het is een inspirerende omgeving, weg van huis of instelling. Er zijn verschillende ruimtes die gebruikt worden voor kunst, dans of muziek. Elke ruimte is voorzien van moderne faciliteiten, om de dagbesteding zo efficiënt mogelijk te faciliteren.

Atelier

Niet de kwaliteit van de kunst is bij ons het uitgangspunt, maar het proces om iets kunstzinnigs te realiseren vinden wij wel belangrijk. Het proces bestaat uit kleine stappen, waarbij onze gespecialiseerde begeleiders korte aanwijzingen geeft bij het maken van een kunstzinnig werk. Door het gebruik van deze methodiek in combinatie van een voorbeeld, gedicht, of ander hulpmiddel, ontwikkelen mensen zelfvertrouwen. Hierdoor groeit de eigenwaarde, wat het welzijnsproces ten goede komt.

Een aantal van onze leden blijkt over een ongekend talent te beschikken. Deze kunstwerken stellen wij ten toon en worden te koop aangeboden. Daar zijn ze trots op, en terecht. Kijk maar eens op onze online catalogus.

Muziekstudio

In de muziek vinden mensen met NAH of andere psychische aandoeningen, zichzelf terug. Ze komen in het moment te staan. Het helpt ze om in beweging te komen, in contact met elkaar en met het eigen gevoelsleven. Geen eenvoudige opgaaf voor hen, maar muziektherapeut Wouter Mol ziet duidelijk groei in zelfvertrouwen, contact en focus, door het herhalen en uitbouwen van oefeningen op instrumenten als djembé en gitaar. Ook zet hij regelmatig songwriting in als onderdeel van de muziekmethode. Dan komt de mens naar voren met zijn/haar creativiteit, gevoel en eigen initiatief.

Dansstudio

Samen bewegen op muziek geeft plezier, verhoogt de kwaliteit van leven en bevordert de sociale cohesie. Op een laagdrempelige manier maken mensen in de dansstudio contact met hun lijf en de andere cliënten. Humor en plezier zijn belangrijke onderdelen van de sessies zodat mensen weer meer in hun ‘flow’ komen. Specifieke interventies zoals synchronisatie en spiegelen in beweging, activeren bepaalde hersen gebieden waardoor mensen zich gezien voelen.

Gebeurtenissen in een mensenleven laten sporen in het lichaam achter. Dans en beweging kan helpen om met het lijf uit te drukken waar woorden te kort komen. Door middel van observatietechnieken( Laban Movement Analysis) kijkt de begeleider waar het lichaam van een persoon uit balans is geraakt een ondersteunt mensen zich door middel van dans en beweging weer meer als geheel te ervaren. Als mensen behoefte hebben om zich artistiek te uiten door een performance of choreografie te maken is er alle ruimte voor in de dansstudio.

Wilt u eens komen kijken in ons atelier of in de studio's?

Neem dan contact op met ons centrum via 06-51384730 of mail naar info@centrumsiena.nl